รวมกลองครูวอ

ดนตรีกิจกรรมกีฬาครูมัธยมอำเภอสังขะ ( วงครูกระเทียมวิทยา)

ดนตรีผ้าป่าศิษย์เก่า

ซ้อมดนตรี กลองครูวอ

ดนตรีรับผ.อ.สุสรรณ

แบบฝึกผู้รักษาประตูครูวอ

แบบฝึกผู้รักษาประตูครูวอคนกีฬา ชุด 2

3 เหรียญทอง กรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หาดใหญ่ 9 มีนาคม 2555

รวมกีฬาซ้อม,แข่งขันคนกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

กิจกรรมด้านดนตรี - กีฬา ครูวรศักดิ์

กิจกรรมดนตรี - กีฬามักจะเป็นของคู่กัน
สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือถ้าเราอยากเล่นให้เก่ง
เราจะต้องหมั่นฝึกซ้อม ฝึกซ้อมและฝึกซ้อม
ให้มาก เราจะต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม
ต้องขยันฝึกซ้อมและฝึกซ้อมอย่างมีระบบสิ่งนี้จะทำให้
เราประสบความสำเร็จดังที่เราต้องการ